Konkurrence

Vind maling fra Nordsjö!

Deltag i konkurrencen og vind maling fra Nordsjö. Det er meget vigtigt, at teste forskellige farver for at finde dine favorit farver.

Takket være vores smarte nyhed Nordsjø Colour Tester fandt @_rosemille de perfekte farver at male hendes spisestue med. Nu har du også chancen for at vinde maling til det rum, du drømmer om at få malet om.

For at deltage skal du blot poste et billede på instagram, af det værelse som du vil male om og fortælle hvilken Colour Tester du ønsker at prøve at male med. Derefter skal du tagge @_rosemille samt anvende hashtag #nordsjocolourtesterDK. 

Læs mere om Colour Tester her:  https://www.nordsjo.dk/da/artikler/test-maling-og-farve-pa-vagge

Konkurrenceperiode

Konkurrencen er aktiv fra 2. december til 20. december 2018 og er initieret  af AkzoNobel.

Hvordan deltager du?

Du deltager ved at dele et billede, af det værelse du gerne vil male på din egen Instagram-konto og fortælle, som billedtekst, hvilken farve Colour Tester du gerne vil testmale med. Din billedtekst skal indeholde hashtagget #nordsjocolourtesterDK.

Alle Colour Tester farverne kan du finde på  www.colourtester.dk 


Husk at din Instagramkonto skal være offentlig, så dit billede er synligt for vores jury.

Hvem kan deltage?

Du skal være 18 år eller ældre for at kunne deltage. Kun personer der er bosat i Danmark må deltage i konkurrencen.  Ansatte hos AkzoNobel, MediaCom og øvrige samarbejdspartnere som medvirker i kampagnen samt deres slægtninge må ikke deltage i konkurrencen. 

Hvad kan du vinde?

Én person vinder 20 liter Ambiance eller Easy2Clean fra Nordsjö til en værdi på op til 3.000 DKK.

Gevinsten kan ikke indløses til kontanter, byttes til andet eller overdrages til anden person. Gevinsten er personlig og en eventuel gevinstbeskatning betales af vinderen. Hvis ikke andet er angivet har AkzoNobel intet ansvar for omkostninger i forbindelse med gevinsten.

Hvordan vinder du?

Alle deltagerbidrag bedømmes af Kristine Hede Fogsgaard. Når konkurrence-perioden er gået, udvælger Kristine Hede Fogsgaard et billede inkl. motivationen til valg af Colour Tester farve, blandt de publicerede bidrag på Instagram.

Hvis du er vinderen vil du blive kontaktet efter konkurrencens slutdato, dog senest 21. december 2018. 

Kan vi ikke få kontakt til dig 1 uge efter første kontakt, vil din gevinst forfalde og en anden vinder vil blive udtrukket. Juryens afgørelse kan ikke appelleres.

Vinderen kontaktes via en kommentar samt en meddelelse på Instagram. 

Ansvar og håndtering af deltagerbidrag

AkzoNobel tager ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer mht. deltagelsen, som kan skyldes den deltagendes computerudstyr, mobiltelefon, internetforbindelse eller tilsvarende.  

Du er ansvarlig for at de indsendte bidrag ikke er krænkende, sexistiske eller på anden måde stødende.  AkzoNobel forbeholder sig retten til at slette bidrag som strider mod disse regler. Bidrag med stødende indhold kan ikke deltage i konkurrencen.

Det er på eget ansvar at det deltagende bidrag ikke er i strid med gældende lovgivning og/eller omfatter anden parts rettigheder.

I tilfælde af strid om reglerne, adfærd, resultater og alle andre forhold i forbindelse med konkurrencen, er AkzoNobels afgørelse endelig og ingen korrespondance eller diskussion vil blive indledt.

Ved at deltage i konkurrencen garanterer du, at du opfylder konkurrencevilkårerne. AkzoNobel forbeholder sig retten til at diskvalificere bidrag som ikke opfylder ovenstående konkurrencevilkår.                                  

AkzoNobel forbeholder sig retten til at anvende indsendte og oplagte bidrag i sin markedsføring hvis vinderen samtykker. Vinderen har ret til at trække sin godkendelse tilbage når som helst. Deltagerne frasiger sig andre erstatningskrav udover konkurrencegevinsten.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

AkzoNobel eller andre parter som medvirker direkte eller indirekte i denne konkurrence tager ikke ansvar for trykfejl eller utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.

Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på  Instagram: @nordsjodanmark.